Kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie to takie, które określają w taki sposób funkcjonujemy i umożliwiają nam skuteczniejsze zachowanie w danej sytuacji. Dotyczą one naszej osobistej skuteczności, a także współpracy z innymi ludźmi. Podobnie jak w przypadku innych umiejętności, kompetencje miękkie również można i warto rozwijać. Podnoszenie ich poziomu jest pomocne zarówno w życiu zawodowym (np. zarządzanie sobą w czasie), jak i w codziennych sytuacjach (np. radzenie sobie ze stresem). Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich z następującej tematyki:

  • Jak zjeść tę żabę, czyli narzędzia zarządzania sobą w czasie i automotywacji
  • Jak realizować zamierzone plany, czyli wyznaczanie i osiąganie długofalowych celów
  • Jak profesjonalnie przemawiać, czyli autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  • Jak skutecznie mówić i słuchać, czyli komunikacja interpersonalna
  • Jak nie dać się zjeść nerwom, czyli radzenie sobie ze stresem

 

 

Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, dlatego liczba uczestników nie przekracza 15 osób. Zajęcia nastawione są na ćwiczenie praktycznych umiejętności, dlatego uczestnicy zapraszani są do pracy w grupach, odgrywania scenek i pracy na case studies. Stosujemy również elementy coachingu, gier szkoleniowych, indywidualnych testów i mini-wykładów. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Każde z powyższych szkoleń może zostać zrealizowane w wersji 8 lub 16-godzinnej. Szczegółowy program opracowywany jest po rozpoznaniu Państwa oczekiwań i potrzeb szkoleniowych. Organizujemy również szkolenia otwarte, na które zapraszamy indywidualnych uczestników. Harmonogram szkoleń otwartych znajduje się tutaj.