Coaching

Zapraszam do współpracy w ramach indywidualnych procesów coachingowych. Specjalizuję się w następujących obszarach:

  • planowanie kariery zawodowej;
  • zmiany w życiu zawodowym, w tym zakładanie własnej firmy, poszukiwanie zatrudnienia;
  • budowanie własnej efektywności, w tym w kontekście automotywacji i zarządzania sobą w czasie;
  • kreowanie wizerunku zawodowego;
  • rozwój kompetencji personalnych i społecznych, w tym komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem.
dr Agata Matuszewska-Kubicz
właściciel

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkołę Coachów Akademii SET (program zgodny z wymogami International Coach Federation). Jestem też doradcą zawodowym, pedagogiem i trenerem umiejętności psychospołecznych. Od 9 lat realizuję projekty szkoleniowo-doradcze dla pracowników, młodych przedsiębiorców, uczniów, studentów i członków organizacji pozarządowych. Specjalizuję się w tematyce planowania kariery zawodowej, budowania wizerunku, motywacji, zarządzania sobą w czasie i komunikacji interpersonalnej.

W swojej pracy stosuję zasady Kodeksu Etycznego International Coach Federation (http://icf.org.pl/pl1199,kodeks-etyczny.html). Sukcesywnie staram się o Akredytację Associate Certified Coach ICF dla praktykujących coachów.

Z czego składa się proces coachingowy?

Proces coachingowy to tzw. sesja zerowa, czyli zapoznawcza oraz kilka/kilkanaście dalszych sesji.

coaching

Ile trwa jedna sesja, a ile cały proces coachingowy?

Pojedyncza sesja trwa około godziny. Ilość i częstotliwość sesji zależy od Twoich potrzeb; najczęściej jest to od kilku do kilkunastu spotkań co 2-3 tygodnie. W każdej chwili możesz przerwać proces coachingowy.

Jak wygląda sesja coachingowa?

Sesja coachingowa to indywidualne spotkanie Klienta i coacha, czyli Ciebie i mnie. Po ustaleniu zasad współpracy, określasz tematykę spotkania oraz cel, jaki chciałabyś/chciałbyś osiągnąć. Głównym narzędziem mojej pracy są odpowiednio zadawane pytania oraz proste indywidualne ćwiczenia. Ponadto często proponuję „narzędzia wizualne”, takie jak wykresy i schematy, a także pracę z obrazem czy metaforą. Dobór odpowiednich narzędzi jest dostosowany do Twoich potrzeb i tematyki sesji. Pod koniec sesji ustalamy też „pracę domową”, czyli działania, które zobowiązujesz się podjąć do następnej sesji.

Sesja najczęściej odbywa się w wynajętej do tego celu sali. Możliwe jest również przeprowadzenie sesji przez telefon lub Skype.

Czym jest sesja zerowa i czy wzięcie w niej udziału do czegoś zobowiązuje?

Sesja zerowa jest pierwszym „zapoznawczym” spotkaniem, podczas którego informuję o istocie coachingu i sposobach mojej pracy. Wówczas wspólnie ustalamy również tzw. „kontrakt”, czyli zasady współpracy. Sesja zerowa może być również poświęcona przyjrzeniu się najważniejszym obszarom Twojego życia prywatnego lub zawodowego, tak aby wspomóc w wyborze obszaru, którym chciałabyś/chciałbyś się zająć.

Sesja zerowa trwa około godziny, jest bezpłatna i niezobowiązująca. Po jej zakończeniu sama/sam podejmujesz decyzję, czy zamierzasz kontynuować proces coachingowy.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś umówić się na bezpłatną sesję zerową lub masz pytania w kwestii udziału w coachingu, zapraszam do kontaktu.